Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI
konferencji eCO2nference (dalej: Strona WWW)

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Mobile Madness Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, Rzeszów, 35-302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709762 (dalej: Mobile Madness), oraz sposób ich przetwarzania przez Mobile Madness oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: Organizator wydarzenia/Organizator)

II. Dane osobowe

Mobile Madness dokłada wszelkich starań, aby Strona WWW ułatwiała każdemu użytkownikowi przeglądanie informacji dotyczących wydarzenia, komunikacji z innymi użytkownikami oraz organizatorem wydarzenia, kontaktu z twórcą Aplikacji, tj. Mobile Madness, interakcji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze Strony WWW informujemy, że poruszając się po Stronie WWW wyrażasz zgodę na zapisywanie przez Stronę WWW logów oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach rejestracji, logowania i edycji profilu, są niezbędne do działania Strony WWW w ramach funkcjonalności związanych z kontem użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na Stronach WWW należących do Mobile Madness w widoku edycji profilu są dostępne dla wszystkich korzystających ze Stron WWW, zalogowanych na swoje Konta. Mobile Madness nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Gromadzenie danych

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Strony WWW jak i statystyk. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Strony WWW.

Dane statystyczne o użyciu Strony WWW są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Strony WWW.

Do zbierania danych statystycznych oraz informacji o błędach Strony WWW wykorzystywane są biblioteki udostępnione przez:

- Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, Rzeszów, 35-302 - do zbierania informacji o błędach

- Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, Rzeszów, 35-302 - do zbierania danych statystycznych

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Strony WWW. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną WWW. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające ze Strony WWW.

Wiadomości

Mobile Madness zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Mobile Madness rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Strony WWW, usług i produktów (np. zmiany).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Mobile Madness zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,RODO”), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@mkonferencja.pl

Mobile Madness stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Mobile Madness zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Strony WWW należącej do Mobile Madness obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Mobile Madness będzie informować na Stronie WWW.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Mobile Madness prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu kontakt@mkonferencja.pl