Paweł Sałek

Paweł Sałek
Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP
Paweł Sałek
Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP

Doradca Prezydenta RR i Przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP. 

Absolwent  Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,  studiów podyplomowych z zakresu „Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych”, International MBA oraz studium „Relacje międzynarodowe i dyplomacja”. Autor lub współautor wielu opracowań naukowych, raportów i artykułów dotyczących wykorzystania postanowień Konwencji Klimatycznej ONZ, instrumentów Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego dla rozwoju Polski.

W latach 2005-2007 członek gabinetu politycznego Ministra Środowiska, kierował również jednostką Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Następnie sprawował funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej.

W Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

2021-10-07

Szanse i bariery rozwoju technologii CCU w aspekcie technicznym, prawnym i społecznym na świecie i w Polsce
  • 10:00 - 11:00
  • 60 min