Krzysztof Bolesta

Krzysztof Bolesta
Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej
Krzysztof Bolesta
Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej

Krzysztof  Bolesta – od 2021 kierownik ds. CCUS w Dyrekcji Generalnej ds. Energii  Komisji Europejskiej. Współzałożyciel organizacji pozarządowej –  Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Był Dyrektorem ds. Badań w centrum analitycznym Polityka Insight. W latach 2012-2015 był członkiem gabinetu dwóch polskich Ministrów Środowiska oraz doradcą Prezydenta COP19 (szczyt klimatyczny ONZ). W latach 2004-2012 członek zespołu CCS w Komisji Europejskiej odpowiedzialny za rozwój narzędzi wspierających CCS. Jest współautorem Komunikatu CCS ws. wdrażania projektów demonstracyjnych . Jest autorem części Europejskiego Pakietu Odbudowy z 2008 r. przeznaczającego 1 mld euro na projekty CCS. Autor wielu publikacji z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej oraz mobilności. Doświadczony mówca i moderator.

2021-10-07

Regulacje CCU vs. CCS, a pakiet Fit for 55
  • 09:45 - 10:00
  • 15 min
Szanse i bariery rozwoju technologii CCU w aspekcie technicznym, prawnym i społecznym na świecie i w Polsce
  • 10:00 - 11:00
  • 60 min