Konrad Szaciłowski

Konrad Szaciłowski
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
Konrad Szaciłowski
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Konrad Szaciłowski jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska) w roku 1995 (mgr) i 2000 (doktor). Po habilitacji (2008) przeniósł się z Uniwersytetu Jagiellońskiego do Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie jest liderem grupy w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii. Jego początkowe zainteresowanie fotochemią i spektroskopią związków koordynacyjnych stopniowo ewoluowało w kierunku urządzeń logiki molekularnej i nanoskali, a wreszcie w kierunku niekonwencjonalnych obliczeń. Obecnie jego główne zainteresowania badawcze obejmują projektowanie materiałów nieorganicznych do zastosowań memrystycznych, naśladowanie procesów obojętnych i synaptycznych w układach nieożywionych, obliczenia rezerwuarowe oraz relacje harmonii muzycznej z innymi dziedzinami nauki. Jednocześnie zajmuje się elektrokatalitycznymi badaniami konwersji CO2, produkcją zielonych paliw i innymi technologiami przyjaznymi środowisku. Jest autorem książki „Infochemia: przetwarzanie informacji w nanoskali” (Wiley 2012) oraz licznych artykułów z dziedziny chemii koordynacyjnej, materiałoznawstwa, spektroskopii, katalizy i elektrochemii. W wolnym czasie lubi muzykę klasyczną, filatelistykę oraz single malty z Islay i Speyside.

2021-10-07

CO2EXIDE: Elektrosynteza tlenku etylenu na bazie CO2
  • 11:45 - 12:00
  • 15 min