Judit Nyári

Judit Nyári
Aalto University
Judit Nyári
Aalto University

Judit Nyári jest doktorantką w Energy Conversion Group na Uniwersytecie Aalto od 2018 roku. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Aalto i KTH Royal Institute of Technology Joint Nordic Five Tech w zakresie Inżynierii Innowacyjnej i Zrównoważonej Energii. Jej temat badawczy obejmuje procesy Power-to-X i  koncentruje się głównie na uwodornianiu dwutlenku węgla do metanolu.