Jochen Norwig

Jochen Norwig
Covestro Deutschland AG
Jochen Norwig
Covestro Deutschland AG

Starszy Kierownik  Projektu ds. CO2

Z wykształcenia jest chemikiem i materiałoznawcą, po  doktoracie rozpoczął w 1996 roku karierę zawodową jako kierownik projektu i kierownik grupy w Max Planck Institute for Polymer Research, gdzie studiował oddziaływanie polimerów ze związkami krystalizującymi. 5 lat później,  został Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w ANTEC Oberflächentechnik GmbH, przedsiębiorstwie skupiającym się na twardych powłokach nakładanych za pomocą wzmocnionego plazmą CVD. W 2002 roku Jochen Norwig dołączył do firmy Bayer, gdzie pracował dla różnych zespołów i filii jako kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, głównie w dziedzinie technologii formulacji i nanotechnologii oraz jako manager ds. innowacji specjalizujący się w finansowaniu publicznym.

Od lipca 2014 r. Jochen Norwig koordynuje w Covestro konsorcja R&D&I zajmujące się wykorzystaniu dwutlenku węgla jako surowiec C1 do syntezy polimerów.

2021-10-07

Zagospodarowanie CO2 do polioli - od wynalazku do innowacji
  • 12:45 - 13:00
  • 15 min