Jean-Luc Dubois

Jean-Luc Dubois
Arkema
Jean-Luc Dubois
Arkema

Jean-Luc DUBOIS jest dyrektorem naukowym w Arkema. Jest odpowiedzialny za badania i rozwój korporacyjny związany z katalizą, procesami, odnawialnymi źródłami energii i recyklingiem. Nadzoruje długofalowe projekty w tym obszarze oraz buduje relacje z partnerami akademickimi i firmami w zakresie wspólnych badań.

Ukończył Hautes Etudes Industrielles (HEI), odbył wolontariat w Arabii Saudyjskiej w KFUPM/RI. Uzyskał tytuł doktora w Institut Français du Pétrole (Francuski Instytut Nafty) za pracę nad katalizatorami do utleniającego sprzęgania metanu. Po ukończeniu studiów podoktoranckich w National Chemical Laboratory for Industry (Tsukuba, Japonia) w zakresie konwersji CO2, znalazł stanowisko naukowca w centrum badawczo-rozwojowym firmy rafineryjnej elf-antar-france (obecnie TOTAL) i spędził 2 lata w laboratoriach Japan Energy we wspólnym projekcie badawczym dotyczącym katalizatorów hydroodsiarczania. W 1997 roku przeniósł się do działu chemicznego grupy, elf-atochem (obecnie część przedsiębiorstwa  Arkema), a następnie przebywał w centrach R&D w Saint-Avold i Pierre-Bénite (Francja), gdzie pracował nad katalizatorami utleniania i rozpoczął kilka projektów badawczych dotyczących konwersji biomasy.

Ostatnio był zaangażowany w kilka projektów unijnych dotyczących: konwersji biomasy i biorafinerii (Eurobioref, Biocore, Cosmos, F3Factory), druku 3D dla technologii procesowych (Printcr3Ddit); recykling tworzyw sztucznych: Resyntex (recykling tekstyliów), MMAtwo (depolimeryzacja PMMA), Multicycle (Selektywne rozpuszczanie polimerów i kompozytów), PolynSpire (depolimeryzacja poliamidów i poliuretanów); Games (poważna gra ucząca podstawowych zasad inżynierii chemicznej recyklingu); BioRECO2VER i BIOCON-CO2 (konwersja CO2); C123 (konwersja metanu); MAGIC i PANACEA (uprawy niespożywcze); COSMIC (mikrofale i ultradźwięki); Charming (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość dla procesów).

Jest autorem ponad 100 publikacji i 150 zgłoszeń patentowych.

2021-10-07

BIOCON-CO2: Przekształcanie odpadowego CO2 z przemysłu hutinczego, cementowego i energetycznego w wartościowe chemikalia i tworzywa
  • 12:00 - 12:15
  • 15 min