Heleen De Wever

Heleen De Wever
VITO
Heleen De Wever
VITO

Heleen De Wever uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych stosowanych w 1995 roku. W 2001 roku dołączyła do Obszaru Biznesowego Technologii Konwersji i Separacji  w VITO, Flamandzkim Instytucie Badań Technologicznych.

Obecnie kieruje zespołem biotechnologicznym w VITO, który koncentruje się na następujących kierunkach badawczych: intensyfikacja bioprocesów, nowe ścieżki  syntezy oraz waloryzacja substratów gazowych, w tym gazów odlotowych bogatych w CO2 poprzez podejścia biotechnologiczne.

Obecnie koordynuje projekt BioRECO2VER realizowany w ramach programu Horyzont 2020 dotyczący mikrobiologicznej konwersji dwutlenku węgla.

2021-10-07

Szanse i bariery rozwoju technologii CCU w aspekcie technicznym, prawnym i społecznym na świecie i w Polsce
  • 10:00 - 11:00
  • 60 min
BioRECO2VER: Biologiczne ścieżki konwersji CO2 w związki chemiczne
  • 11:15 - 11:45
  • 30 min