Heleen De Wever

Heleen De Wever
VITO
Heleen De Wever
VITO

Heleen De Wever uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych stosowanych w 1995 roku. W 2001 roku dołączyła do Obszaru Biznesowego Technologii Konwersji i Separacji  w VITO, Flamandzkim Instytucie Badań Technologicznych.

Obecnie kieruje zespołem biotechnologicznym w VITO, który koncentruje się na następujących kierunkach badawczych: intensyfikacja bioprocesów, nowe ścieżki  syntezy oraz waloryzacja substratów gazowych, w tym gazów odlotowych bogatych w CO2 poprzez podejścia biotechnologiczne.

Obecnie koordynuje projekt BioRECO2VER realizowany w ramach programu Horyzont 2020 dotyczący mikrobiologicznej konwersji dwutlenku węgla.