Arkadiusz Majoch

Arkadiusz Majoch
PKN ORLEN
Arkadiusz Majoch
PKN ORLEN

Arkadiusz Majoch jest Dyrektorem Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii PKN ORLEN; w 2015 dołączył do PKN ORLEN jako Kierownik Zespołu ds. Paliw i Normalizacji. Posiada szeroką wiedzę w zakresie chemii organicznej i technologii produkcji paliw dzięki 14-letniemu doświadczeniu w instytutach naukowych. W trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych zajmował się aspektami eksploatacyjnymi magazynowania paliw lotniczych oraz prognozowaniem jakości paliw po długim okresie. Następnie, specjalizował się w aspektach zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw,  w tym  badaniu metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biokomponentów i biopaliw ciekłych. Jako lider projektu brał udział w kilku projektach krajowych i międzynarodowych.