Anastasios Perimenis

Anastasios Perimenis
CO2 Value Europe
Anastasios Perimenis
CO2 Value Europe

Anastasios Perimenis jest Głównym Sekretarzem w CO2 Value Europe – europejskim Stowarzyszeniu reprezentującym społeczność CCU. Posiada tytuł doktora bioinżynierii na UCL w Belgii oraz tytuł magistra inżynierii chemicznej i środowiskowej. W ciągu ostatnich 10 lat Anastasios prowadził badania podstawowe i stosowane w Niemczech i Belgii (np. rozwój biorafinerii, waloryzacja odpadów), a także był odpowiedzialny za finansowanie z linii UE i międzynarodowych w ULB w Belgii. Dołączył do CO2 Value Europe we wrześniu 2019 r., aby wzmocnić wiedzę techniczną Stowarzyszenia, zwiększać świadomość potencjału CCU w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych i pomagać w rozwoju branży CCU.

2021-10-07

Szanse i bariery rozwoju technologii CCU w aspekcie technicznym, prawnym i społecznym na świecie i w Polsce
  • 10:00 - 11:00
  • 60 min