Kontakt

Beata Karpińska
Kierownik Projektu

PKN ORLEN S.A.

Irena Rybkowska
Starszy Specjalista

PKN ORLEN S.A.