O wydarzeniu

MISJA KONFERENCJI

Misją konferencji jest inspirowanie aktywności naukowych dotyczących technologii Carbon Capture and Utilization (CCU)  poprzez wymianę wiedzy o najnowszych działaniach badawczych i rozwojowych, a także popularyzacja CCU w świetle wyzwań technologicznych, europejskiej polityki dekarbonizacji oraz edukacji społecznej w tej dziedzinie.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Biological routes for CO2 conversion into chemical building blocks” o akronimie  BioRECO2VER.

 

TERMIN KONFERENCJI

7 października 2021 roku

 

MIEJSCE KONFERENCJI

on-line

Transmisja z Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN ORLEN w Płocku

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

       Dowiedz się więcej                Dowiedz się więcej